Omgaan met afwijzing

Ik voel me afgewezen als iemand mijn dienst niet wil. Hoe kom ik daar vanaf?

Hmm… lastig te zeggen. Je voelt je afgewezen wanneer iemand je dienst of product afwijst. Natuurlijk ontdek je meteen de vergissing in deze zin. Niet dat ik het niet ken, ik voelde me ook regelmatig afgewezen omdat iemand mijn dienst niet wilde afnemen. De andere kant ken ik ook. Als iemand mijn dienst wel afnam, voelde ik me gewaardeerd en geliefd.

Tsja, je begrijpt het natuurlijk wel. Jij wordt niet afgewezen. Je dienst of product sluit op dat moment niet aan bij iemand. Maar hoe komt het dan dat je jezelf toch afgewezen voelt?

Een van de zaken die daar een rol in kunnen spelen, is dat je jezelf hebt verbonden met je product of dienst. Ik ben een coach. Als iemand mijn coaching niet wil…Mijn coaching, waar ik mijn ziel en zaligheid in leg…. Het werk dat geboren is uit mijn diepgevoelde missie om mensen te helpen… Als iemand dat niet wil, zegt diegene dan niet impliciet dat ze mij niet wil?
Nee, ze zegt inderdaad niet dat ze jou niet wil. Ze zegt alleen maar dat ze jouw dienst op dat moment niet wil. Dat het haar nu niet past, om wat voor reden dan ook. Laten we eens verder kijken naar wat er de oorzaak van kan zijn, dat jij je tóch afgewezen voelt.

Identiteit

Misschien is het wel zo dat een belangrijk deel van je identiteit bestaat uit die van hulpverlener zijn. Misschien was dat de rol die jij in je jeugd om de een of andere reden op je hebt genomen. Het is een automatisme geworden. Als er iets aan de hand was, ging jij helpen. Je werd gewaardeerd en je wist jezelf staande te houden in moeilijke tijden.
Wanneer nu iemand jouw hulpverlening/coaching afslaat, ben je even uit het veld geslagen. Je wordt afgewezen als hulpverlener. De rol waar jij je safe in voelt, die jou helpt door moeilijke situaties te komen, wordt hier afgewezen. En niet zomaar. Ook nog eens in connectie met geld verdienen. Geld dat ervoor zorgt dat je kunt leven. Geld dat je basisbehoeften veilig stelt. Een ‘nee’ van een potentiële klant gaat dan veel dieper dan het eigenlijk zou moeten gaan, gezien de feitelijke situatie.

Een oud besluit of een belofte

Misschien heb je een traumatische ervaring gehad, waarna je het onbewuste besluit hebt genomen dat je er voor zult zorgen dat niemand dit ooit nog zonder hulp zal hoeven doormaken. Misschien ben je van dichtbij getuige geweest van iemand die een trauma beleefde en het je het onbewuste besluit genomen dat je iedereen zult helpen die een dergelijk trauma heeft ervaren. Je zit dan onbewust vast aan dit besluit van jezelf.
Wanneer dan een potentiële klant ‘nee’ zegt tegen coaching van jou, wordt je de mogelijkheid ontnomen om de opdracht die je jezelf hebt gegeven uit te voeren. Dit geeft vaak een gevoel van tekort schieten en schuldig zijn. Niet lekker en het heeft niets te maken met de feitelijke situatie.
In een opstelling heb ik eens iemand meegemaakt die kinderarts was en 3 kinderziekenhuizen had opgezet. Hij was op een haar na overspannen en kon maar niet stoppen met werken. Uit de opstelling bleek dat de gebeurtenis dat zijn zusje aan een nare ziekte was overleden belangrijk was. Hij was 4 jaar jong toen dat gebeurde. Hij zag en voelde het verdriet van zijn moeder en heeft innerlijk de belofte gedaan: ‘Mama ik maak alles goed’. Pas toen de man dat zag kon hij die belofte laten gaan en doen wat goed was voor hemzelf en zijn huidige gezin.
Misschien heb je geen onbewuste beloftes gemaakt ten aanzien van het hulpverlenen, maar ten aanzien van het opzetten en runnen van een succesvolle business. Dan kan het ook als een afwijzing voelen als iemand jouw coaching niet afneemt. De ‘nee’ lijkt dan tegen jou en niet tegen je aanbod op dat moment.

Tekort aan intiem contact

Je kunt wat er gebeurt ook bekijken in het licht van contact en verbinding ervaren. Op het moment dat je een gesprek hebt met iemand en zeker als het een plezierig gesprek is, dan ervaar je contact. Dit contact kun je ook ervaren als een verbinding. Wanneer je nu in dit gesprek iets aanbied dat feitelijk een uitnodiging is tot meer verbinding (en coaching is een intieme uitwisseling) en je gesprekspartner zegt nee, dan kun je dat als een afwijzing van meer verbinding ervaren. Misschien is het zo dat verbinding ervaren iets bijzonders is voor je. Dat de reden waarvoor je het vak coach hebt gekozen is om vaker meer intiem verbinding te ervaren. Een ‘nee’ van een potentiële klant is dan steeds een ‘nee’ tegen intiem contact met jou. Misschien wel zout in een oude wond.

Marie José Rietdijk | Creatieopstellingen

Geschenk

Zie het als een bij acquisitie als iemand ‘nee’ zegt tegen je aanbod en je je afgewezen voelt. Wanneer je jezelf afgewezen voelt dan moet er zoiets zijn als dat je ervan uitgaat dat het op wat voor manier dan ook over jou gaat. En het goede nieuws is dat dit niet, nee echt nooit, zo is in deze context. Het gaat eigenlijk alleen maar om je gesprekspartner.

Loop je tegen gevoelens van afwijzing aan bij jezelf dan heb je een fantastische kans om die te herkennen als: ‘heeft niets met de huidige situatie te maken, dus mag ik rustig laten gaan.’ Je kunt de gevoelens wel erkennen. Ze hebben te maken met een situatie in het verleden en als zodanig mag je ze ook opslaan in het verleden bij die situatie. Het is klaar, het is voorbij. Je kunt heel helder vaststellen dat het niets met hier en nu te maken heeft en je kunt het verleden letterlijk achter je laten, waardoor de weg voor je naar jouw toekomst voor je open ligt.
Daarbij kun je steeds je aandacht in je acquisitie gesprekken verleggen van jouw gevoel van afwijzing naar je potentiële klant. Zet je klant in het centrum van je aandacht. Vraag je hardop of in jezelf af in welke situatie deze zich nu bevindt en wat hij of zij nu nodig heeft. Dit is zowel helend voor jezelf, als helpend voor je acquisitie.

Ego en sales

Ik had een vriend die van sales zijn werk had gemaakt en er erg goed in was. Hij had een leraar waar hij veel van had geleerd en een van de uitspraken van die leraar was: ‘Ik snap niet dat al die mensen naar India gaan om daar te mediteren, opdat ze zo hun ego kwijt raken. Ga in sales!’

Dit en andere onderwerpen bespreken we met elkaar in de Creatiekracht community, een omgeving waarin we elkaar ontmoeten, van en met elkaar leren, elkaar kunnen ondersteunen ons zielsdoel te creëren en zielspad te lopen. Meer en meer licht te brengen in de wereld. Doe je mee?

Over de schrijver
Wie ben jij? Wat maakt jou uniek? Wat bracht jou uit flow en wat brengt je weer in flow? Wie of wat houdt jou tegen om volop in je Creatiekracht te gaan staan? Voel je welkom voor een gesprek. Graag neem ik je mee op de laag van persoonlijke betrokkenheid en liefde. Een laag waar vele sleutels liggen verborgen naar het verbeteren van jezelf, je leiderschap, je werk en - misschien wel het belangrijkst - het vergroten van je liefdevolle bijdrage aan de mensheid en de wereld.
Reactie plaatsen