Ik heb een hekel aan verkopen
14 december 2020 
11 min. leestijd

Ik heb een hekel aan verkopen

Een klant van ons verzuchtte: hoe ga ik dit ooit leuk vinden en gemakkelijk doen?

Ooit had ik er enorme moeite mee om mijn diensten te verkopen. Dit heeft te maken met mijn relatie tot geld. Misschien herken je dit? Geld en ik, wij hebben een relatie vol ups en downs. We hebben een hobbelige weg afgelegd en onze ontwikkelende relatie brengt me steeds in een nieuw gebied waarin ik de weg nog niet weet. Spannend, soms te spannend en ronduit eng, maar nu vooral nieuwsgierig, spannend en vol vertrouwen.

Er zijn vele boeken, workshops en trainingen over geld en hoe ervoor te zorgen dat je er genoeg of liever meer dan genoeg van hebt in je leven. Of zoals ik iemand zijn geld affirmatie hoorde uitspreken:

‘Ik heb nooit genoeg geld en altijd meer dan ik kan uitgeven.’

Dit is een slimme affirmatie. Het eerste stuk, ‘Ik heb nooit genoeg geld’, bevestigt wat de meeste mensen als waarheid ervaren in hun dagelijks leven. Je wilt iets hebben, een reis maken of een training volgen, maar je kunt het nu niet, omdat het bedrag dat ervoor nodig is nu niet op je bankrekening staat. Tegen het eerste deel kunnen de meeste mensen dus volmondig ‘JA’ zeggen.

Het tweede gedeelte is de wens die op dit moment geen realiteit voor je is. Nu zitten onze hersenen zo in elkaar dat, als je eerst iets zegt dat verifieerbaar juist is. Dat wil zeggen je kunt het waarnemen dat het zo is. En helemaal als je eerst stuk of drie dingen noemt die onmiddellijk verifieerbaar juist zijn en je zegt daar achteraan EN …. Gevolgd door iets dat niet verifieerbaar juist is, dan nemen onze hersenen dat ook voor waar aan.  Het gras is groen, je hoort de geluiden in je omgeving, je zit op een stoel en je bent vrij om meer geld te hebben dan je kunt uitgeven.

De grap van affirmaties is dat je hiermee jezelf in de stand zet van ervaren hoe het is, als wat je wil hebben zich ook gerealiseerd heeft in je leven. Je hoort het, ziet het, ervaart het, bent ervan overtuigd, je gelooft het en ervaart de bijpassende emoties alsof het er al is. Hiermee realiseer je het.

Dit is de wet van aantrekkingskracht. Een affirmatie zoals deze waarmee je je hersenen helpt om het te geloven is een krachtige affirmatie. Om deze nog sterker te maken kun je er een paar verifieerbare zaken aan toevoegen. Bijvoorbeeld zo: Ik heb nooit genoeg geld, ik jaag op koopjes, mijn ouders moesten elk dubbeltje omdraaien en ik heb altijd meer geld dan ik uit kan geven. Voel maar even wat deze zin voor je doet als je ‘m hardop uitspreekt. De drie zaken voor de EN kun je natuurlijk variëren naar jouw situatie. Let er wel op dat ze direct verifieerbaar juist zijn.

Nu even terug naar verkopen, of eigenlijk: niet-verkopen

In je verleden heb je weinig te besteden gehad

Soms is het zo dat je een lange tijd weinig te besteden hebt gehad in je leven. Je kon veel dingen die je wilde niet doen of je moest er erg lang voor sparen. Geld hangt onder andere samen met bestaansrecht en bestaanszekerheid. ‘Geen geld’ betekent voor veel mensen hetzelfde als ‘geen bestaansrecht of bestaanszekerheid’. Nu wil jij iemand iets verkopen. Je wilt dus geld hebben van die persoon. Je wilt er wel iets voor leveren, maar het grootste deel van jouw aandacht is bij het geld dat je wilt hebben van die persoon. En je weet zelf heel erg goed hoe ongelofelijk eng en bedreigend het is om geen of te weinig geld te hebben. Je zegt als het ware innerlijk de zin: ‘Ik kan van die ander geen geld vragen, want dan breng ik die misschien in de problemen. Niet zomaar problemen, maar existentiële problemen.’ Je zit als het ware in een spagaat. Enerzijds wil je gewoon je diensten verkopen en een bestaan voor jezelf en je gezin opbouwen. Anderzijds zegt een stemmetje in jezelf: ‘Nee niet doen, daarmee breng je anderen in de problemen.’ Beiden delen leiden je een andere kant op en je blijft je vervelend voelen als je je diensten toch probeert te verkopen.

Onzekerheid


Het kan ook zijn dat je je onzeker voelt over je diensten. Is dat wat jij doet wel waardevol? Kun je wel geld vragen voor iets dat jij zo gemakkelijk en met zoveel plezier doet? Ben je wel goed genoeg? Zijn anderen niet veel beter in wat jij doet? Mag jij wel geld verdienen? Of … vul zelf maar in. Op de een of andere manier hebben we overtuigingen opgedaan, die onzekerheid geven over wat we bieden en wat dat waard is. Laten we eens kijken welke overtuigingen een rol kunnen spelen in de bovenstaande zinnen:

 1. Zijn mijn diensten wel waardevol?
  Misschien is in je jeugd jouw schoolwerk niet altijd gewaardeerd. Of is wat jij nu net heel belangrijk vond niet gewaardeerd. Misschien hebben je ouders jouw bijdragen niet gewaardeerd op voor jou cruciale momenten? Misschien werd je aandeel in jouw sportteam niet gewaardeerd of zijn prestaties van jou ondergewaardeerd? Dit kan een blauwdruk voor het leven geven. Het kan maken dat je er eigenlijk altijd van uitgaat dat wat je doet niet gewaardeerd wordt en niet waardevol is. Dit maakt het lastig om serieus en oprecht geld te vragen voor je dienst.
 2. Kan ik wel geld vragen voor wat ik zo gemakkelijk en met zoveel plezier doe?
  Hier kan de overtuiging, in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen, bijvoorbeeld een rol spelen. Een zin die in de bijbel staat en door de kerk gebezigd wordt. Dit kan echt diep in je verankerd zijn. Het gaat dan over je geweten. De kerk, de bijbel, is goed… Al het andere is slecht. Ook al ben je zelf nu niet kerks of kijk je heel nuchter naar een zin als deze. Onze westerse Nederlandse cultuur is doordrongen van christendom en calvinisme. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Je kent het wel. Ons geweten, onze zin voor wat goed is en wat kwaad is, is in deze cultuur gevormd en volledig onbewust kan zo’n zin veel invloed hebben. Je krijgt letterlijk gewetenswroeging als je jouw dienst probeert te verkopen.
 3. Ben ik wel goed genoeg?
  Hierop kan van toepassing zijn wat bij 1 staat, maar ook naar een dieper gelegen zelfbeeld verwijzen. Het kan zijn dat je op identiteitsniveau ‘weet’ wat je wel en niet waard bent. Boodschappen van ouders zoals: ‘Jij bent…’ met op de … iets negatiefs kunnen diep verankerd zijn in jezelf. Zeker als die boodschap steeds herhaald wordt. Het kan ook een rol spelen in wat voor soort familie je bent geboren. Het gezegde: ‘Wanneer je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje’ is veelzeggend hier. Misschien ben je in een familie geboren waarin een trauma was rondom het te weinig geld hebben. Deze situatie is ‘opgeslagen’ in het energetische familieveld. Jij bent lid van jouw familie. Je bent aangesloten op dit energetische familieveld. En ook al is het generaties geleden dat deze te-weinig-geld- situatie actueel was, jij hebt er ongewild toegang toe, alsof het nu aan de hand is. Een van de belangrijke principes die heersen in het familieveld is: ‘Iedereen hoort erbij’. Dit betekent praktisch dat jouw familieveld ‘wil’ dat jij bij de familie hoort en dat jij bewust of onbewust bij de familie wilt horen. Dit is de reden dat jij geen kwartje wordt. Of in andere woorden gezegd… Dat jij er onbewust voor zorgt dat je altijd enigszins geldproblemen hebt. Dit kan je natuurlijk dwars zitten als je jouw diensten probeert te verkopen.
 4. Mag ik wel geld verdienen?
  Misschien ben je een vrouw? Ken je jouw vrouwengeschiedenis? De geschiedenis van vrouwen en geld, vrouwen en bezit? In dit verband kan ik verwijzen naar het e-boek dat je hier gratis kunt downloaden. Heel in het kort. Het is voor mij maar één generatie geleden dat vrouwen na hun huwelijk niet meer mochten werken. Geen grote aankopen mochten doen en geen bezit mochten hebben. Je had dus de keuze tussen trouwen of een carrière waarbij je rekening moest houden met grote sociale druk om te trouwen. Net als vele andere zaken heb je dit met de paplepel ingegoten gekregen. Hoewel je als vrouw nu feitelijk vrij bent om geld te verdienen en carrière te maken, is het niet verwonderlijk dat je je daar nu helemaal niet vrij in voelt. Jouw moeder en je grootmoeder leefden wel met deze beperkingen en je bent op een onbewust niveau solidair of je weet op een onbewust niveau nog niet dat deze beperkingen voorbij zijn. Dit kan je parten spelen als je je diensten wil verkopen.

Creatieopstellingen | Marie José Rietdijk

Illustratie: Marie José Rietdijk

Persoonlijk geweten: schuld
Daar waar je geweten een rol speelt, je familiegeweten, je culturele geweten en/of je persoonlijke geweten zoals ik hierboven beschreef, daar gaat het over schuld en onschuld. Doe ik het juiste of het goede dan ben ik onschuldig. Doe ik het verkeerde of het kwade dan ben ik schuldig. De meesten van ons willen onschuldig zijn. Misschien wil je deze zin eens tot je door laten dringen. Ik wil onschuldig zijn. Ik wil geen dader zijn. Klinkt goed, maar is uiterst verlammend. Als ik op de eerste plaats bezig ben met onschuldig zijn en geen dader zijn, dan maak ik mijn bewegingsruimte heel klein. Ik ben enorm bezig met wat ik niet wil. Ik ben bang om mijzelf aan te treffen in een situatie van schuldig zijn en dader zijn… Als we eerlijk zijn, is het dan niet zo dat we onszelf regelmatig schuldig maken? Meestal ongewild? Je zegt bijvoorbeeld iets tegen iemand en je raakt diegene per ongeluk aan in een verdrietig stuk. Jouw uitspraak triggert verdriet bij de ander. Heb je dat nooit? Ik wel. Voornamelijk in mijn relatie. In mijn relatie met mijn lief waar ik ontzettend veel van hou. Die ik echt niet wil kwetsen. Hoe kan ik mij nog vrij uiten? Hoe kan ik mij nog vrij bewegen in onze relatie, als ik mij nooit schuldig mag maken aan hem aanraken in zijn verdriet of boosheid? Dit geldt ook buiten je relatie. Maak jezelf vrij. Sta jezelf toe om schuldig te zijn, sta jezelf toe om een dader te zijn. Niet doelbewust natuurlijk, maar als het per ongeluk een keer zo uitpakt, is dat okay. Blijf aanwezig in je lichaam als je merkt dat je iemand op een manier raakt die je niet bedoeld hebt. Als je merkt dat iemand bijvoorbeeld verdrietig wordt door iets dat je doet of zegt. Blijf in contact en open je medeleven. Maak je niet ongerust. Niemand kan vrijuit leven zonder zich, per ongeluk, schuldig te maken.

Familie-geweten: erbij horen, ook als je verandert
Vraag je familie of je erbij mag blijven horen. Ook als je voor jezelf een ander pad kiest. Ook als je een kwartje wordt. Je familie zal ja zeggen. Ouders willen allemaal alleen maar dat hun kinderen gelukkig zijn. Ook als ze ooit hebben geprobeerd om jou hun vorm van geluk te geven en dit jou destijds niet paste en ook vandaag niet.

Cultureel geweten: altijd in ontwikkeling

Realiseer je dat een cultuur altijd in ontwikkeling is. Dat degenen die ons voor gingen, de weg hebben vrijgemaakt voor ons. Dat je ze geen groter plezier kan doen, dan ze erkennen voor wat ze hebben gedaan. Dank je wel vrouwenbewegingen, dank je wel dolle Mina’s… ik neem de vrijheid die jullie strijd mij heeft opgeleverd en ik geniet er met volle teugen van om jullie te eren.

Naast persoonlijk -, familie – en cultureel geweten bestaat er ook een kosmisch geweten.

Kosmisch geweten
Weet je? Eigenlijk weet je het niet. Je weet niet waarvoor je hier op aarde bent gekomen. Je weet niet wat je plan is, wat goed is en wat kwaad is, vanuit een hoger perspectief gezien. Mijn bedrijf dat failliet ging voelde echt als kwaad en het was, zag ik later, heel goed dat dit is gebeurd. Voor mij en alle betrokkenen. Vanuit het hogere perspectief gezien, geloof ik niet dat je iets verkeerd kunt doen, zolang je het vanuit kosmische, goddelijke liefde doet.

Je kunt iets vanuit liefde doen en het kan een nare emotie oproepen, maar dit is niet persé verkeerd vanuit dit hogere perspectief. Zorg dat je een warm contact hebt met je hogere zelf, dat je vrede en liefde in je hart voelt. Verkoop daarvandaan je diensten. Doe acquisitie vanuit je vredige liefdevolle hart en vraag of je jouw cliënt van dienst kan zijn met je aanbod. Streef naar een win – win. Vertrouw erop dat de juiste mensen op je pad komen. Of dit nu mensen zijn die blij zijn met je aanbod of helemaal niet. Weet in je hart dat je ze met je benadering al van dienst bent. Gewoon omdat je het vanuit vrede, liefde en aandacht in je hart doet.

Wat ook helpt is als je weet wat jouw zielsplan is. Wat je hier komt doen. Sinds ik dat weet praat ik met plezier en trots over wat ik doe, wat ik nog allemaal ga doen en wat ik voor mensen kan betekenen. Dat het daar nu de tijd voor is en dat ik gekomen ben om dit voor heel veel mensen te doen.

“Ik ben blij, energiek en verwachtingsvol”

Ik weet dat ik dit doe en nog meer ga doen en ik ben super nieuwsgierig hoe het zich allemaal zal ontvouwen. En ik zit er niet aan vast. Als me duidelijk wordt gemaakt, dat er nu iets anders moet gebeuren, dan sta ik daarvoor open. Ik ga stap voor stap en laat me leiden door mijn hogere zelf, zo goed als ik kan.

Het helpt ook om te weten dat het feit dat je hier op aarde bent, betekent dat je recht hebt op alle materie die je nodig hebt om overvloedig gelukkig te leven. Het staat je vrij om zelf te bepalen wat het is dat je aan materie nodig hebt, om overvloedig gelukkig te leven. Moeder aarde geeft je alles wat je daarvoor nodig hebt. Mensen die daar baat bij hebben, hebben een economisch systeem gemaakt gebaseerd op schulden en schaarste. Dit is bedacht. Er is echt geen schaarste. Maak je vrij hiervan. Laat het tot je doordringen:

Er is geen schaarste

Er is nooit schaarste geweest en er zal nooit schaarste zijn. Dit is een wijdverbreide manipulatie en hypnose. Maak jezelf vrij door radicaal alle schaarste gedachten die er in je opkomen rigoureus naar het land der fabeltjes te verwijzen en te ontdekken wat zich dan voor je opent.

Nu ben ik weer benieuwd, wat heeft jou geraakt in mijn bovenstaande tekst en wat ga je ermee doen?

Dit en andere onderwerpen bespreken we met elkaar in de Creatiekracht community, een omgeving waarin we elkaar ontmoeten, van en met elkaar leren, elkaar kunnen ondersteunen ons zielsdoel te creëren en zielspad te lopen. Meer en meer licht te brengen in de wereld. Doe je mee?

Over de schrijver
Wie ben jij? Wat maakt jou uniek? Wat bracht jou uit flow en wat brengt je weer in flow? Wie of wat houdt jou tegen om volop in je Creatiekracht te gaan staan? Voel je welkom voor een gesprek. Graag neem ik je mee op de laag van persoonlijke betrokkenheid en liefde. Een laag waar vele sleutels liggen verborgen naar het verbeteren van jezelf, je leiderschap, je werk en - misschien wel het belangrijkst - het vergroten van je liefdevolle bijdrage aan de mensheid en de wereld.
Reactie plaatsen